Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Vågan kommune

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Vågan kommune – 2022

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vågan kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot økonomistyring og økonomisk internkontroll. Forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i fire problemstillinger. Der problemstilling 1 og 2 er rettet mot økonomistyring, og problemstilling 3 og 4 er rettet mot økonomisk internkontroll, herunder særskilt rettet mot regnskapsførsel og regnskapsavleggelse.