Arbeidsgiverrollen – Vestvågøy kommune

Arbeidsgiverrollen – Vestvågøy kommune – 2022

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidsgiverrollen. Vestvågøy kommune har varslingsrutiner som er utarbeidet i tråd med framgangsmåte i arbeidsmiljøloven og som har det innhold loven krever. Vestvågøy kommune har ikke gjort varslingsrutinene lett tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Videre har vi undersøkt om Vestvågøy kommune har gjort kommunens rutiner for varsling og konflikthåndtering kjent blant ansatte, om Vestvågøy kommune har etiske retningslinjer, og hvorvidt kommunen har gjort disse kjent blant ansatte og i hvilket omfang det forekommer biverv blant kommunes ansatte. Vi har også undersøkt om Vestvågøy kommune som arbeidsgiver har overholdt kommunens reglement og retningslinjer for biverv i perioden 2018-2020.