Visjon og verdier

Vi skaper trygghet

Dette er KomRev NORDs visjon. Vi bidrar til at kommunene, velferdsstatens viktigste aktører, utfører sine viktige tjenester til beste for folket. Gjennom dette bidrar vi til et velfungerende demokrati og skaper trygghet.

Tillit, åpenhet, fellesskap og kvalitet

Vi har i fellesskap med våre medarbeidere utviklet både visjonen og disse fire verdiene. Ved å følge verdiene når vi tar våre valg, oppnår vi å skape trygghet.