Vårt kompetanseteam

KomRev NORD er det største interkommunale revisjonsselskapet i Norge og omfatter 40 eierkommuner i Troms, Nordland og Finnmark samt Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Selskapet har unik kompetanse om offentlig sektor.

Våre finansielle revisorer har høy realkompetanse i kombinasjon med master eller bachelorutdanning i revisjon. Forvaltningsrevisorene har solid kommunekunnskap med hovedfag eller master innen fag som juss, samfunnsplanlegging, sosiologi, samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

KomRev NORD er en kompetansebedrift med løpende krav til etterutdanning. Våre oppdragsgivere produserer et vidt spekter av tjenester og reguleres av svært mange lover, forskrifter og bestemmelser (ca. 1400), og vårt hovedmål er å videreutvikle selskapets gode kompetanse for å gi kommunene et best mulig tilbud.

Lars-Andre  Hanssen

Lars-Andre Hanssen

Administrerende direktør

77 60 05 07
41 69 52 80
lah@komrevnord.no

Alf-Erlend Vaskinn

Alf-Erlend Vaskinn

Assisterende direktør

77 04 14 08
97 40 99 22
aev@komrevnord.no

Elsa Saghaug

Elsa Saghaug

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 02
97 14 21 48
es@komrevnord.no

Inge Johannessen

Inge Johannessen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 05
91 60 60 59
ijo@komrevnord.no

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 60 05 28
95 70 12 68
dg@komrevnord.no

Dianne Bendiksen

Dianne Bendiksen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 25
98 20 73 74

db@komrevnord.no

Margrete Mjølhus Kleiven

Margrete Mjølhus Kleiven

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

77 60 05 03
90 13 87 21
mmk@komrevnord.no

Annita Hakvåg

Annita Hakvåg

Revisor

77 04 14 21
99 74 16 64
ah@komrevnord.no

Tove Benjaminsen

Tove Benjaminsen

Statsautorisert revisor

77 04 14 04
98 87 93 42
tb@komrevnord.no

LivAamnes

LivAamnes

Revisor

77 04 14 09
47 75 82 06
la@komrevnord.no

Sissel Rasmussen

Sissel Rasmussen

Statsautorisert revisor

77 60 05 02
97 16 74 59
smr@komrevnord.no

Bjørg-Karin Steinhaug

Bjørg-Karin Steinhaug

Revisor

77 04 14 12
98 47 62 69
bkks@komrevnord.no

Helga Mæhlum Arntzen

Helga Mæhlum Arntzen

Revisor

77 60 05 12
41 56 32 50
hma@komrevnord.no

Bengt Bjørgan

Bengt Bjørgan

Revisor

77 04 14 13
95 43 24 32
bb@komrevnord.no

Kristin Bakke

Kristin Bakke

Revisor

77 85 11 24
41 43 80 40
kb@komrevnord.no

Britt-Wenche Sørensen

Britt-Wenche Sørensen

Statsautorisert revisor

77 04 14 07
91 57 37 43
bws@komrevnord.no

Yvonne Johansen

Yvonne Johansen

Revisor

77 85 11 26
98 45 70 92
yj@komrevnord.no

Ørjan Martnes

Ørjan Martnes

Revisor

77 85 11 25
90 15 74 77
om@komrevnord.no

Anne-Lise Akeberg

Anne-Lise Akeberg

Revisor

95 12 19 58

ala@komrevnord.no

Sissel Jorun Pedersen

Sissel Jorun Pedersen

Revisor

77 60 05 11
90 66 87 62
sjp@komrevnord.no

Jan-Egil Dørum

Jan-Egil Dørum

Revisor

76 97 76 25
91 30 86 06
jed@komrevnord.no

Raymond Stenberg

Raymond Stenberg

Revisor

77 60 05 22
48 04 04 26
rs@komrevnord.no

Tove Kronstad Sundstrøm

Tove Kronstad Sundstrøm

Statsautorisert revisor

77 60 05 08
91 79 76 57
tks@komrevnord.no

Beathe Karlsen Holtborg

Beathe Karlsen Holtborg

Revisor

77 04 14 03
99 27 37 71

bkh@komrevnord.no

Tove Pettersen

Tove Pettersen

Statsautorisert revisor

77 60 05 23
95 91 82 30
tp@komrevnord.no

Anton Stenberg

Anton Stenberg

Revisor

77 60 05 21
91 91 10 49
as@komrevnord.no

Erlend Madsen

Erlend Madsen

Statsautorisert revisor

77 04 14 14
94 87 23 96
em@komrevnord.no

Karianne Jensen

Karianne Jensen

Revisor

77 04 14 16
95 18 67 40
kj@komrevnord.no

Solrun Kletteng Skagen

Solrun Kletteng Skagen

Revisor

77 04 14 15
91 56 17 70
sks@komrevnord.no

Frode Karlsen

Frode Karlsen

Revisor

77 04 14 10
41 60 90 49
fk@komrevnord.no

Guro Strand Eilertsen

Guro Strand Eilertsen

Revisor

77 04
47 35 47 50
gse@komrevnord.no

Knut Teppan Vik

Knut Teppan Vik

Forvaltningsrevisor

77 60 05 25
98 81 91 14
ktv@komrevnord.no

Astrid Indrebø

Astrid Indrebø

Forvaltningsrevisor

77 60 05 09
95 14 27 65
ai@komrevnord.no

Truls Siri

Truls Siri

Forvaltningsrevisor

77 85 11 23
95 17 37 29
tsi@komrevnord.no

Ida Simonsen

Ida Simonsen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 17
91 52 62 84
is@komrevnord.no

Tone Jæger Karlstad

Tone Jæger Karlstad

Forvaltningsrevisor

77 60 05 15
41 76 54 99
tjk@komrevnord.no

Ida Lejon

Ida Lejon

Forvaltningsrevisor

77 60 05 05
98 01 46 52
il@komrevnord.no

Olga Jaros

Olga Jaros

Forvaltningsrevisor

77 04 14 17
95 25 70 95
oj@komrevnord.no

Bjørnar Johansen

Bjørnar Johansen

Forvaltningsrevisor

77 04 14 18
46 67 90 13
bj@komrevnord.no

Mailen Evjen

Mailen Evjen

Forvaltningsrevisor

77 04 14 17
41 21 92 66
me@komrevnord.no

Susanne A. Langnes

Susanne A. Langnes

Forvaltningsrevisor

77 60 05 24
45 26 45 85
sal@komrevnord.no

Dag Ove Andreassen

Dag Ove Andreassen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 14
97 53 21 86
doa@komrevnord.no

Knut-Åge Vargren

Knut-Åge Vargren

Forvaltningsrevisor

77 60 05 04
90 78 51 83
kav@komrevnord.no

Oda Heggedal Longvastøl

Oda Heggedal Longvastøl

Forvaltningsrevisor

77 60 05 10
97 47 89 07
ohl@komrevnord.no