• Vi skaper trygghet

  teaser v01
 • Tillit

  View from Steinfjorden 1920 650
 • Åpenhet

  Midnight sun at Sommarøy 1920 650
 • Kvalitet

  Høststemning på Slettfjellet 1920 650
 • Fellesskap

  høst 1920 650
 • Vi skaper trygghet

  Strong aurora and the lighthouse 1920 650
 • Tillit

  Vaggas i Lyngen juni e1416386920468
 • Åpenhet

  Bleik 1920 650
 • Kvalitet

  teaser v05
 • Fellesskap

  Stones 1920 650

Aktuelt fra oss

Rapporter og leveranser

Nyheter fra tilsyn og kontroll

Coronavirus og KomRev NORD

KomRev NORD har anbefalt at de ansatte jobber fra hjemmekontor. Dette gjør vi for å redusere smitterisikoen internt, men også overfor eksterne parter. Vi følger til enhver tid de anbefalingene som er gitt av sentrale helsemyndigheter. Vi har imidlertid gode dataløsninger med mulighet til å gjøre det aller meste av det ordinære arbeidet fra hjemmekontor. […]