Tjenester

KomRev NORD utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon. I tillegg holder vi kurs og rådgivning rettet mot kommunal sektor.