Om oss

KomRev NORD er et interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å utføre en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, kirkelige regnskaper og legater.

Vi har over 50 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og svært god kunnskap om offentlig sektor. Selskapet har hovedkontoret i Harstad og avdelingskontorer i Alta, Bodø, Finnsnes, Hammerfest, Lakselv, Leknes, Narvik, Sortland, Svolvær og Tromsø.

Selskapet er uavhengig av kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.