Rådgivning

KomRev NORD gjennomfører ulike rådgivningsoppdrag. Våre brede kompetanse gjør at vi kan bidra til bedre løsninger i kommunene. Ettersom vi reviderer må hvert enkelt oppdrag vurderes opp mot vår uavhengighet. Ta gjerne kontakt med oss for tilbud.