Sykefravær – Lavangen kommune

Sykefravær – Lavangen kommune – 2022

Denne forvaltningsrevisjonen har fire problemstillinger som KomRev NORD har svart ut. To av problemstillingene er deskriptive og omhandler utviklingen av sykefravær i Lavangen kommune fra 2016-2020 og hvilke rutiner kommunen har ved innkreving og føring av refusjoner fra NAV. De normative problemstillingene omhandler om Lavangen kommune oppfyller sin plikt for føring av statistikk over sykefraværet og om kommunen oppfyller sin plikt for forebygging og oppfølging av sykefravær.