Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Tromsø kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Tromsø kommune – 2023

I forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt Tromsø kommunes arbeid elevenes skolemiljø. Vi har konkludert med at Tromsø kommune i stor grad, men ikke fullt ut, etterlever regelverk og anbefalinger for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Konklusjonen baserer seg på undesøkelser ved syv av kommunens skoler og skoleeier.