Selvkost vann og avløp – Moskenes kommune

Selvkost vann og avløp – Moskenes kommune – 2023

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Moskenes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot selvkost vann og avløp. Forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i én problemstilling. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på forvaltningsrevisjonens problemstilling. Vår konklusjon på problemstillingen er at Moskenes kommune beregner gebyrer for vann- og avløpstjenestene i tråd med regelverk for selvkost.