Tannhelsetjenesten – Nordland fylkeskommune

Tannhelsetjenesten – Nordland fylkeskommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandler tannhelsetjenesten i Nordland fylkeskommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om fylkeskommunens organisering av tannhelsetjenesten er innrettet slik at prioriterte grupper får det tilbudet de skal ha i henhold til lov om tannhelsetjenesten.