Saksbehandling og internkontroll ved enheten Drift og utbygging – Harstad kommune

Saksbehandling og internkontroll ved enheten Drift og utbygging – Harstad kommune – 2021

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot saksbehandling og internkontroll ved enheten Drift og utbygging i Harstad kommune. Vi har konkludert med at Harstad kommune ved enheten Drift og utbygging til dels overholder saksbehandlingsfrister og frister for svar på henvendelser. På problemstillingen om internkontroll har vi konkludert med at Harstad kommune ved enheten Drift og utbygging i stor grad, men ikke fullt ut har internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger.