Politiske vedtak – registrering, utredning, iverksetting og oppfølging – Værøy kommune

Politiske vedtak – registrering, utredning, iverksetting og oppfølging – Værøy kommune – 2021

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Værøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot administrasjonens registrering, utredning, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på forvaltningsrevisjonens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Værøy kommune i noen grad har etablert system og rutiner for registrering, utredning, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak. Når det gjelder forsvarlig saksutredning er vår konklusjon at Værøy kommune for de undersøkte saksfremleggene har lagt frem forsvarlig saksutredning. Og når det gjelder iverksetting av vedtak er vår konklusjon at Værøy kommune for de undersøkte sakene i noen grad har iverksatt vedtakene i samsvar med forutsetningene i vedtaket.