Kommunens etiske regelverk og etterlevelse – Lyngen kommune

Kommunens etiske regelverk og etterlevelse – Lyngen kommune – 2021

Denne rapporten er en kartleggingsrapport med etikk og varslingskultur som hovedtema. Vi har undersøkt hvorvidt folkevalgte og ansatte i Lyngen kommune er kjent med kommunens etiske retningslinjer. Rapporten er basert på dokumentanalyse og spørreundersøkelser, og den inneholder også funn og drøftinger relatert til etterlevelsen av kommunens etiske regelverk blant ansatte og folkevalgte.