Oppfølging av politiske vedtak – Gamvik kommune

Oppfølging av politiske vedtak – Gamvik kommune – 2022

Vi har undersøkt om kommunen har rutiner for iverksettelse av politiske vedtak og om et utvalg av vedtak i formannskapet og kommunestyret faktisk er iverksatt som forutsatt. Vi har konkludert med at Gamvik kommune ikke har etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. Videre har vi konkludert med at politiske vedtak kun til dels er iverksatt som forutsatt.