Fylkesveg investeringer – Nordland fylkeskommune

Fylkesveg investeringer – Nordland fylkeskommune – 2022

KomRev NORD har undersøkt Nordland fylkeskommunes system for styring av investeringsprosjekter på veg, og bruken av dette systemet i tre utvalgte vegprosjekter. I tillegg har vi kartlagt hvilke investeringer som ikke er gjennomført i tråd med vedtatte planer og inngåtte avtaler og eventuelle årsaker til dette.