Oppfølging av budsjett- og regnskapsvedtak – Troms og Finnmark fylkeskommune

Oppfølging av budsjett- og regnskapsvedtak – Troms og Finnmark fylkeskommune – 2023

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av budsjett- og regnskapsvedtak ble gjennomført etter vedtak i fylkestinget og kontrollutvalget. Undersøkelsene gjelder oppfølging av slike vedtak i tidligere Finnmark fylkeskommune og tidligere Troms fylkeskommune, i perioden 2015-2019. Vi har også undersøkt oppfølging av andre vedtak med sentrale økonomiske prioriteringer samt økonomiske virkninger av vedtakene. Vi har konkludert med at vedtak i Troms fylkeskommune ble fulgt opp, mens vedtak i Finnmark fylkeskommune ikke fullt ut ble fulgt opp. Økonomiske virkninger for begge fylkeskommunene var bl.a. økt gjeldsgrad med påfølgende redusert økonomisk handlingsrom.