Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Nordreisa kommune

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Nordreisa kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen har vi konkludert med at Nordreisa kommune i noen grad har økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Vi har også konkludert med at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk internkontroll.