Investeringsprosjekter – Troms fylkeskommune

Investeringsprosjekter – Troms fylkeskommune – 2019

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Troms fylkeskommunes planlegging av og beslutningsgrunnlag for vedtak om Ishavsbyen videregående skole og fylkeskommunens anskaffelse av kontrakt om totalentreprise for ombygging av Nord- Troms videregående skole. Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole var i stor grad, men ikke fullt ut i tråd med krav og anbefalinger på området. Fylkestinget ble før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjektet forelagt et beslutningsgrunnlag som samlet sett ikke var fullt ut forsvarlig. For anskaffelse av kontrakt har vi konkludert med at fylkeskommunen i stor grad har etterlevd regelverket om offentlige anskaffelser.