Offentlige anskaffelser – Troms og Finnmark fylkeskommune

Offentlige anskaffelser – Troms og Finnmark fylkeskommune – 2022

Forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune retter seg mot anskaffelsespraksis innenfor videregående skoler og tannklinikker. Vi har undersøkt hvorvidt et utvalg av fylkeskommunens skoler og tannklinikker ved mindre vare- og tjenestekjøp overholder sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket. Vi har også undersøkt hvorvidt fylkeskommunen har etterlevd politisk vedtatte mål og føringer knyttet til vegprosjekter i fylkeskommunen.