Sambandet Årøya – Troms og Finnmark fylkeskommune

Sambandet Årøya – Troms og Finnmark fylkeskommune – 2022

I forvaltningsrevisjonen om fergesambandet Årøya gir KomRev NORD IKS beskrivelser av fylkeskommunens saksbehandling og saksutredninger tilknyttet sambandet mellom Årøya og Alta i Finnmark. Sambandet ble fra og med 2012 betjent av ferge, mens det fra og med høsten 2020 har blitt betjent av hurtigbåt. Vi har vurdert hvorvidt saksbehandlingen har vært i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer og om saker til politisk behandling har vært forsvarlig utredet.