Offentlige anskaffelser – Lavangen kommune

Offentlige anskaffelser – Lavangen kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Vi har undersøkt hvorvidt kommunen har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har også kartlagt om kommunen har rutiner for håndtering av brudd på regelverket, samt kommunens miljøprofil i innkjøpsarbeidet.

Lavangen kommune – Offentlige anskaffelser