Grunnskoleelevenes psykososiale miljø – Kvæfjord kommune

Grunnskoleelevenes psykososiale miljø – Kvæfjord kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvæfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med det psykososiale miljøet i grunnskolen. Rapporten bygger på våre undersøkelser av hvorvidt kommunens arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø er i tråd med regelverk og faglige anbefalinger på området.

Kvæfjord kommune – Grunnskoleelevenes psykososiale miljø