Nytt oppvekstsenter – planlegging og offentlige anskaffelser – Røst kommune

Nytt oppvekstsenter – planlegging og offentlige anskaffelser – Røst kommune – 2022

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hva kommuneadministrasjonen har gjort i sine utredninger og hvilke saksopplysninger som er presentert kommunestyret i forbindelse med planleggingen av investeringsprosjektet «Røst oppvekstsenter». Videre har vi undersøkt om Røst kommune har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med kjøp som er gjort i planleggingsfasen og i forbindelse med grunnarbeidet.