Inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene – Målselv kommune

Inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene – Målselv kommune – 2018

Forvaltningsrevisjonen retter seg mot Målselv kommunes seks barnehager. Vi har undersøkt om Målselv kommune ivaretar et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i sine barnehager i tråd med regelverk og anbefalinger og om kommunen har satt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte i barnehagene for å kartlegge hvordan de opplever det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet på sin arbeidsplass.