Helsehuset og utskrivningsklare pasienter – Tromsø kommune

Helsehuset og utskrivningsklare pasienter – Tromsø kommune – 2022

I denne forvaltningsrevisjonen har vi beskrevet virksomheten ved Helsehuset og samarbeidet mellom Helsehuset og spesialisthelsetjenesten. Vi har også undersøkt om Tromsø kommune overholder krav i regelverk og samarbeidsavtale knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter og om pasienter ved Helsehuset som får vedtak om langtidsopphold på sykehjem tildeles slik plass straks vedtaket trer i kraft. Vi har konkludert med at Tromsø kommunes praksis for mottak av utskrivningsklare pasienter ikke fullt ut er i tråd med gjeldende regelverk og at Tromsø kommune ikke oppfyller alle sine forpliktelser om utskrivningsklare pasienter i tråd med samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten. Videre har vi konkludert med at mange pasienter ved Helsehuset ikke får plass på sykehjem i tråd med vedtak om rett på sykehjemsplass.