Havneforvaltningen – Karlsøy kommune

Havneforvaltningen – Karlsøy kommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot havneforvaltningen i Karlsøy kommune. Rapporten omhandler følgende tema:

• Organisering av havneforvaltningen
• Bruk av kommunens havner og havneanlegg
• Regeletterlevelse
• Regnskapsmessig skille mellom havnevirksomheten og kommunens øvrige virksomhet