Grottebadet AS – Harstad kommune

Grottebadet AS – Harstad kommune – 2021

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført eierskapskontroll rettet mot Grottebadet AS. Selskapets formål er å eie og drive Grottebadet, et underjordisk badeland i Harstad, samt alt som naturlig står i forbindelse med dette. Badeanlegget er i sentrum av Harstad by og er ment for allmenn bruk.