Gamvik-Nordkyn Havn KF

Gamvik-Nordkyn Havn KF – 2020

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om saksbehandlingen av tre bestemte saker i det kommunale foretaket Gamvik-Nordkyn Havn KF er i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter. Revisor har konkludert med at ikke alle sider av saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebryggen var i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.