Barnevern – Gamvik og Lebesby kommune

Barnevern – Gamvik og Lebesby kommune – 2021

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalgene i Gamvik og Lebesby kommuner gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot Nordkyn barneverntjeneste. Vi har undersøkt og vurdert om barneverntjenestens saksbehandling er i tråd med sentrale regler i gjeldende regelverk og om barneverntjenestens internkontroll er i henhold til krav i regelverket. Vi har også kartlagt hva Nordkyn barneverntjeneste gjør for å ivareta sentrale oppgaver tjenesten er pålagt etter barnevernloven kapittel 3.