Byggesaksbehandling – Skånland kommune

Byggesaksbehandling – Skånland kommune – 2019

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling undersøkt kommunens saksbehandlingstid i et utvalg av byggesaker. Vi har også undersøkt kommunens begrunnelser i avgjørelser om dispensasjon. Vi har konkludert med at kommunen delvis overholder sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker.