Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjenester, nærmere bestemt institusjonstjenesten i form av sykehjem.