Barnevernstjenesten – Målselv kommune

Barnevernstjenesten – Målselv kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste.