Kvalitet i hjemmetjenester – Ibestad kommune

Kvalitet i hjemmetjenester – Ibestad kommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet i hjemmetjenestene i Ibestad kommune.

Vi har konkludert med at Revisors Ibestad kommune i noen grad har dokumenterte systemer som er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene.

For å undersøke de ansattes oppfatning om kvaliteten på tjenestene som leveres til tjenestemottakere i hjemmetjenesten i Ibestad kommune, ble det gjennomført en spørreundersøkelse.