Gjennomføring av investeringsprosjektet Tromsøbadet – Tromsø kommune

Gjennomføring av investeringsprosjektet Tromsøbadet – Tromsø kommune – 2020

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av Tromsø kommunes gjennomføring av investeringsprosjektet Tromsøbadet. Vi har konkludert med at utbyggingen av Tromsøbadet ikke ble gjennomført i tråd med alle relevante anbefalinger og krav til prosjektstyring- og oppfølging. Tromsø kommune gjennomførte investeringsprosjektet i overensstemmelse med flere sentrale krav og anbefalinger, men gjennomføringen bar samtidig preg av mangler i kommunens egen prosjektorganisasjon og i informasjonsflyten fra administrativt til politisk nivå.