BPA-ordningen – Tromsø kommune

BPA-ordningen – Tromsø kommune – 2022

KomRev NORD har på bestillinga fra kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot brukerstyrt personlig assistanse-ordningen (BPA-ordningen) i Tromsø kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad praktiseringen av ordningen med BPA i Tromsø kommune er i tråd med lovverket. I Tillegg til å belyse i hvilken grad kommunens praktisering av BPA-ordningen skiller seg fra praksis i andre sammenlignbare bykommuner.