Barnevernstjenesten – Balsfjord kommune

Barnevernstjenesten – Balsfjord kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen i barneverntjenesten har revisor undersøkt Balsfjord kommunes tidsbruk ved gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser samt utarbeidelse av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak. Forvaltningsrevisjonen omhandler også barneverntjenestens internkontroll og kommunens system for forebyggende arbeid blant barn og unge.