Kvalitet i grunnskolen – Kåfjord kommune

Kvalitet i grunnskolen – Kåfjord kommune – 2018

Forvaltningsrevisjonen om kvalitet i grunnskolen i Kåfjord kommune omhandler tilpasset opplæring og saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi konkluderte med at Kåfjord kommune tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer på noen av områdene som inngår i denne undersøkelsen, mens det på andre områder var et klart forbedringsbehov. Vi konkluderte også med at kommunen på enkelte områder kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning.