Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene – Harstad kommune

Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene – Harstad kommune – 2024

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandler arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene. Forvaltningsrevisjonen har to problemstillinger som er beskrivende, der vi har brukt sykefraværsstatistikk og spørreundersøkelse til ansatte for å undersøke det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet i barnehagene i kommunen. I problemstilling 3 har vi undersøkt HMS-arbeidet i fire utvalgte barnehager. Konklusjonen for problemstilling 3 er at Harstad kommune til dels oppfyller plikten til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene.