Selvkost, vann og avløp – Harstad kommune

Selvkost, vann og avløp – Harstad kommune – 2023

Etter bestilling fra kontrollutvalget har vi undersøkt hvorvidt Harstad kommune overholder regelverket for beregning av selvkost for vann- og avløpstjenestene. Vi har konkludert med at Harstad kommune i hovedsak har overholdt gjeldende regler for beregning av selvkost for vann og avløp. Kommunens grunnlag for fastsettelse av kostnader ved disponering av bygg er det vi vurderer ikke er i tråd med reglene for beregning av selvkost. Grunnlaget for enkelte kostnader er ikke tilstrekkelig dokumenter til at revisor kan vurdere alle revisjonskriterier.