Selvkost renovasjonstjenester – Røst kommune

Selvkost renovasjonstjenester – Røst kommune – 2023

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt og vurdert Røst kommunes systemer og beregninger for å sikre at renovasjonstjenester drives til selvkost. Revisor har gjort undersøkelser av hvorvidt kommunen utarbeider for- og etterkalkyler for driften av renovasjonstjenestene, om kommunen kan dokumentere riktige beregninger av selvkost på området, og om kommunens bruk av selvkostfond er korrekt. Vår konklusjon er at Røst kommune har systemer og beregninger som sikrer at kommunens renovasjonstjenester drives til selvkost.