Selvkost i vann- og avløpssektoren – Gamvik kommune

Selvkost i vann- og avløpssektoren – Gamvik kommune – 2019

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har Komrev NORD gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger og selvkostfond. Vi har konkludert med at Gamvik kommune i stor grad har beregnet henførbare kostnader korrekt og at selvkostkalkylene i stor grad gir riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene. Vi har også konkludert med at Gamvik kommune i liten grad har behandlet selvkostfondene korrekt.