Håndtering av henvendelser – Tromsø kommune

Håndtering av henvendelser – Tromsø kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens responstid på henvendelser fra innbyggere. Basert på våre funn og vurderinger av de undersøkte henvendelsene er vår konklusjon at Tromsø kommune ikke i tilstrekkelig grad besvarer henvendelser fra innbyggere i tråd med gjeldende regelverk om saksbehandlingstid.

Tromsø kommune – Håndtering av henvendelser