Aktuelt

Doris og Astrid

KomRev NORD var representert på HHT-dagen i Tromsø

Doris Gressmyr og Astrid Indrebø tok turen til Handelshøgskolen i Tromsø. HHT-dagen er en arena der næringslivet, studenter og Handelshøgskolen i Tromsø kan møtes. Studentene får her anledning til å bli kjent med næringslivet og de arbeidsmulighetene som finnes der, og samtidig gjøres næringslivet oppmerksom på de ressursene som finnes blant studentene ved HHT. Studentene som deltar på HHT-dagen har kompetanse innen ulike fagområder, blant annet samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, ledelse, markedsføring, regnskap, finans, innovasjon og entreprenørskap.

Forelesning Doris og Astrid