Aktuelt

Nigel Iyer

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte. Fokuset var hvordan oppdage og forfølge korrupsjon, svindel og misligheter.

Kurset omhandlet blant annet:

  • Teknikker og metoder for å identifisere når leverandører og kunder utnytter seg av deg.
  • Koblingen mellom agenter, mellommenn, konsulenter og til og med ansatte som får mer enn de fortjener.
  • Avtaler med frontselskaper og skitne penger, falsk rapportering, regnskapssvindel, interessekonflikter og andre former for uetisk adferd.
  • Måter å oppdage røde flagg ved intervjuer, observasjoner og “think like a thief”-metodikk.
  • Forskningsmetode for å finne de sentrale fakta for effektiv utredning.
  • Hvordan man utvikler sine egne strukturerte tester for å oppdage røde flagg.
  • Pragmatiske løsninger, opprettelser og kostnadseffektive gjenvinninger ved tilfeller av mislighet og korrupsjon.
  • Fordelene ved internt samarbeid mot misligheter og korrupsjon (omdømme, interne kontroller og kultur).