Rapporter

Midnight sun at Sommarøy 1920 650

Ressursbruk i pleie og omsorg – Harstad kommune

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011,
2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som i samme periode var gjennomsnittlig for sammenlignbare kommuner.

Her finner du den aktuelle rapporten: Harstad kommune – Ressursbruk pleie og omsorg – Rapport 2014