Samhandling om utskrivningsklare pasienter – Berlevåg kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget har vi gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid med Finnmarkssykehuset HF om utskrivningsklare pasienter. Vi har undersøkt om Berlevåg kommune overholder sine plikter i henhold til relevant lovverk samt samarbeid- og tjenesteavtaler kommunen har inngått med Finnmarkssykehuset når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

Berlevåg kommune – Samhandling om utskrivningsklare pasienter