Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri. I rapporten beskriver vi kommunens rutiner for samarbeid med interne og eksterne aktører, samt for arbeidet med individuell plan, samtykke, medvirkning og koordinering. Vi har også med en kort redegjørelse vedrørende sykefraværet i rus- og psykiatritjenesten i årene 2013 -2015.

Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune