Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune.

KomRev NORD har etter bestilling fa kontrollutvalget i Lyngen gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i Lyngen kommune. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri. I rapporten beskriver vi kommunens rutiner for samarbeid med interne og eksterne aktører, samt for arbeidet med individuell plan, samtykke , medvirkning og koordinering. Vi har også med en kort redegjørelse om kommunens botilbud til mottakere av tjenester relatert til rus og psykiatri.

Kvalitet i rus og psykiatritjenesten – Lyngen kommune